.
 
          
  

หน้าหลัก
 ข้อมูลทั่วไป
แผนผังที่ตั้ง
ทำเนียบบุคลากร
สีและตราวิทยาลัย
สำนักงานประกันคุณภาพ

          

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดยะลา
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลงบประและการเงิน

 

 

 

ผลงานครู
ผลงานนักศึกษา


 

สมัครเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน  

 

 *** วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลายินดีต้อนรับ ***

ในโครงการทุนการศึกษาฯ
ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวฟ้า ปทุมสูตร
นักเรียนชั้น ปวช.1 สาขาบัญชี
.
ได้รับ การคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทานฯรุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2560
ในโครงการทุนการศึกษาฯ
ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

 

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
หลักสูตร หัตกรรมเดคูพาจ (ทำกระเป๋าจากเศษวัสดุเหลือใช้)


โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา

>> รายละเอียดโครงการ <<

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
วัน พฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562
พิธีมอบประกาศนียบัตร วัน จันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
มอบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมการประกวดโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9)
เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562
วัน จันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562


โครงการหารายได้ระหว่างเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
หลักสูตร หัตกรรมเดคูพาจ (ทำกระเป๋าจากเศษวัสดุเหลือใช

โครงการยุวชนประกันภัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
ปีการศึกษา 2562

>> รายละเอียดโครงการ <<

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดยะลา


ประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย


กิจกรรมการทำการบูรฟักทอง


ตักบาตรวันสำคัญทางศาสนา


วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
ได้เข้าร่วมถวายพระพร


โครงการจิตอาสา

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
ร่วมกันทำหน้ากากอนามัย

 


 


 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
Yala Technological Business Administration College
133/25 หมู่ 4 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000