วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา

 

"ศูนย์ฝึกอาชีพ" วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา

 

กิจกรรมฝึกอบรม
หลักสูตรหัตกรรมเดคูพาจ (ทำกระเป๋าจากเศษวัสดุเหลือใช้)

 

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
โดยการจำหนายกระเป๋าเดคูพาจ

 

กลับหน้าหลักวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
Yala Technological Business Administration College
133/25 หมู่ 4 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จัง'หวัดยะลา 95000