วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลักวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
Yala Technological Business Administration College
133/25 หมู่ 4 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จัง'หวัดยะลา 95000