วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา

          
  

      หน้าหลัก
      ข้อมูลทั่วไป
      แผนผังที่ตั้ง
      ทำเนียบบุคลากร
      สีและตราโรงเรียน


   

 

สมัครเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน


 

 

 *** วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลายินดีต้อนรับ ***
หลักฐาน/เอกสารการสมัครเรียน
1.
ใบสมัครเรียน
2.
ใบ รบ. ตัวจริง
3.
สำเนาใบ รบ. (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 4 ฉบับ
4.
สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
5.
สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)  1 ฉบับ
6.
รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว
การสมัครทางไปรษณีย์
1.
กรอกแบบฟอร์มการสมัครเรียนให้ครบถ้วน
2.
ต้องส่งหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน
3.
ผู้สมัครต้องระบุ สาขาวิชาที่ต้องการจะเข้าศึกษาให้ชัดเจนในใบสมัครของโรงเรียน
4.
ค่าสมัครเรียนฟรี
5.

เอกสารการสมัครส่งไปยังที่อยู่ ดังนี้
     
ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา
      วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา

      133/25 หมู่ 4 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จัวหวัดยะลา 95000

6.
เมื่อโรงเรียนได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัครเรียบร้อยแล้ว
วิทยาลัยจะตอบรับการสมัคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ช่อง 3   ช่อง 5   ช่อง 7  ช่อง 9     เนชั่นทีวี    UBC TY

     ไทยรัฐ
     
เดลินิวส์
     
ผู้จัดการ
     
โพสต์ทูเดย
     
ไทยโพสต์
     
มติชน
     
ข่าวสด
     
คมชัดลึก
     
ประชาชาติธุรกิจ
     
ฐานเศรษฐกิจ
     
เส้นทางเศรษฐกิจ
     
Bangkok Post
     
แนวหน้า
     
สยามรัฐ
     
กรุงเทพธุรกิจ
     
เนชั่นแชนแนล
     
สยามธุรกิจ
     
กระแสหุ้น
     
เสรีรายวัน
     
บ้านเมือง
     
เทเลคอม เจอร์นัล
     
เนชั่นสุดสัปดาห์
     
ผู้จัดการรายเดือน
     
มติชนสุดสัปดาห์ 

 


      
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
    
  
พยากรณ์อากาศ
    
  
รายงานราคาทองคำ
    
  
ค้นหารหัสไปรษณีย
      ตรวจลอตเตอรี่
    
 
สวนดุสิต โพล

YALATB
YALATB
YALATB
YALATB
YALATB
YALATB
YALATB
YALATB
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
Yala Technological Business Administration College
133/25 หมู่ 4 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000