วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา

 
 


 
   
         
             
 *** วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา ***
 

 

 

   

กิจกรรมของยุวชนประกันภัย  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลาได้จัดทำการแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการประกันภัยไปยังหน่วยงานต่างๆ  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เพื่อน  ครอบครัว ชุมชน สังคม  
ได้รับรู้ถึงประโยชน์ของการประกันตาม  พ.ร.บ. และการประกันชีวิต  ดังต่อไปนี้

**************************************************

1.  กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการประกันภัยแก่ นักเรียน นักศึกษา

                -  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา

                -  นักเรียนโรงเรียนผู้ใหญ่เทคนิคบริหารธุรกิจยะลา (กศน.)

2.  กิจกรรมการจัดนิทรรศการ  การทำประกันภัย  และประกันชีวิตภายในวิทยาลัย

3.  กิจกรรมประชาสัมพันธ์การแสดง โดยการชม CD หนังสั้น เรื่อง ประมาท ในวิทยาลัยและสถานศึกษาอื่นๆ

4.  กิจกรรมเดินรณรงค์พร้อมแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์บริเวณชุมชนใกล้เคียงวิทยาลัย

5.  กิจกรรมให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อในหมู่บ้านของตนเอง

ุ6.  กิจกรรมนำการแสดงรณรงค์การทำประกันภัยเผยแพร่ทาง facebook Youtube และ Line   ของนักศึกษา เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับชมแล้วนำไปเผยแพร่ต่อไป

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

กลับหน้าหลัก

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
Yala Technological Business Administration College
133/25 หมู่ 4 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000