วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลวิทยาลัย

หน้าหลัก
 ข้อมูลทั่วไป
แผนผังที่ตั้ง
ทำเนียบบุคลากร
สีและตราวิทยาลัย
สำนักงานประกันคุณ
ภาพ

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดยะลา
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลงบประและการเงิน

 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ผลงานครู
ผลงานนักศึกษา

 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

สมัครเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน

 
   
#กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์_วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา วันที่ 9 เมษายน 2566 นางสมพิศ หมวกเปียะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา ร่วมกับ #สหพันธ์นักวิชาชีพในอนาคตเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ยะลา(สวชต.) มอบของสำหรับละศิอดให้กับมัสยิดตือเบาะ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
#สนับสนุนโดยกองสันติวิธีศูนย์สันติวิธีค่ายสิริธร
#กิจกรรมลูกเสือ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลาร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา #ได้จัดโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ นำโดย นางประกายแก้ว ศุภอักษร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีศึกษายะลา พร้อมด้วยคณะครู-อาจารย์วิทยาลัยอาชีศึกษายะลา และนางสมพิศ หมวกเปียะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา พร้อมด้วยนางสาวฟิรดาวส์ สามะ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้นำนักเรียนระดับชั้นปวช.1 เข้าร่วมโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-2 มี.ค.2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ศูนย์กองกำลังประจำถิ่นท่าสาป กองบังชาการรักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
#กิจกรรมค่ายส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาสู่การพัฒนาและสร้างสันติสุขที่ยั่งยืน (อาชีวศึกษา) ระหว่างวันที่ 24-26 ก.พ.2566 ที่ผ่านมา ณ หาดแก้วริสอร์ท จังหวัดสงขลา
#จัดโดยศูนย์สันติวิถี
#ค่ายสิริธร
#สวชต.
กิจกรรมศึกษาดูงาน #บ้านสวนสุขภาพ #วิชาการคิดอย่างเป็นระบบ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 บัญชีภาคเสาร์-อาทิตย์ วันที่ 18 ก.พ.2566 ที่ผ่านมา
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
Yala Technological Business Administration College
133/25 หมู่ 10 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000