วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลายินดีต้อนรับ ***

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
Yala Technological Business Administration College
133/25 หมู่ 4 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000